Dorpshoes Gelster

Welkom bij Dorpshoes Gelster.

Meer Informatie

Dorpshoes Gelster


In 2015 is het voormalige gebouw De Klokslag aangekocht van de Ned. Herv. Kerk Gelselaar en verbouwd tot multifunctioneel Dorpshoes Gelster.

In het Dorpshoes is plek voor alle verenigingen en stichtingen die Gelselaar rijk is om hun sociaal culturele repetities, vergaderingen en bijeenkomsten te houden.

Het Dorpshoes Gelster wordt geëxploiteerd door de Stichting Dorpshoes Gelster. In dit bestuur hebben
Wim Kossink (voorzitter),
Mariska Eeftink (secretaris en penningmeester),
Sander Klein Braskamp en Silvia Spiegelenberg zitting.

Over ons

Nieuws


Voor het allerlaatste nieuws over het Dorpshoes neemt u een kijkje op onze nieuwspagina.
Of klik op een artikel hieronder:

. Nieuws

Evenementen


Voor de laatste informatie over de door ons georganiseerde evenementen, kunt u onze evenementenpagina bezoeken.

Evenementen